Aktuálisok

MAGYAR FALU PROGRAM


GYÓRÓ KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGÁNAK HATÁROZATAI 2019.10.13.

www.gyoro.hu/upload/jkv-hatarozat.pdf

 


Határozatok a Gyóró Közslg HVB által nyílvántartásba vett polgármester és képviselő jelöltekről a 2019.10.13-ai választásokra:

www.gyoro.hu/upload/20190910_151011.pdf

www.gyoro.hu/upload/20190910_151026.pdf

www.gyoro.hu/upload/20190910_151042.pdf

www.gyoro.hu/upload/20190910_151056.pdf

www.gyoro.hu/upload/20190910_151109.pdf

www.gyoro.hu/upload/20190910_151121.pdf

www.gyoro.hu/upload/20190910_151134.pdf


Összegzés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Gyóró Község Önkormányzata

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Gyóró község Önkormányzata részére 1 db 9 személyes új mikrobusz beszerzése adásvételi szerződés keretében.

3. A választott eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos, a törvény Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el a 122-122/A. §-ban foglalt eltérésekkel.

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: árubeszerzés nettó 25 millió Ft alatt.

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: Ajánlattételi felhívás, 2014. augusztus 12.

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 2

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

1. Walter Autó KFT 9400 Sopron, Pozsonyi u. 57-63.

       nettó ár:                               10.000.000,- Ft

       esztétikai szempontok:     típus:     hosszú tengelytávú

       műszaki felszereltség:      az ajánlattételi felhívás szerint + GPS, üzemanyagutalvány

       fizetési feltételek:              Porsche Bank finanszírozás

2. Lukács és Tamás KFT 2600 Vác, Kazinczy L.u. 1

       nettó ár:                               9.990.000,- Ft

       esztétikai szempontok:     típus:     rövid tengelytáv

       műszaki felszereltség:      az ajánlattételi felhívás szerint

       fizetési feltételek:              Porsche Bank finanszírozás

 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):

 

Az ajánlattevő neve:

 

 Walter Autó KFT

Az ajánlattevő neve:

 

 Lukács és Tamás KFT

Az ajánlattevő neve:

         

 

 

Az elbírálás részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)

 részszempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)

1. 0,60

2. 0,15

3. 0,15

4. 0,10

Értékelési pontszám

 

 

1. 10

2. 10

3. 10

4.10

Értékelési pontszám és súlyszám szorzata

1. 6,0

2.  1,5

3.  1,5

4. 1,0

Értékelési pontszám

 

 

 

1. 10

2. 7

3. 7

4.10

Értékelési pontszám és súlyszám szorzata

 

1. 6,0

2.  1,05

3.  1,05

4. 1,0

 

Értékelési pontszám

Értékelési pontszám és súlyszám szorzata

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:

 

10,0

   

9,1

   

 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

1. ajánlati ár: a Lukács és Tamás KFT ajánlata 10.000.- Ft-al olcsóbb, ugyanakkor csak augusztus 29-ig érvényes, az ajánlattételi felhívás 30 napos ajánlati kötöttséget írt elő.

2. Esztétikai és funkcionális tulajdonságok: A Walter Autó KFT ajánlata a kívánt hosszabb tengelytávú változatra vonatkozik. A Lukács és Tamás KFT ajánlata rövid tengelytávra vonatkozik. Ajánlata a hosszabb tengelytávra vonatkozó rendelés esetén nem tartalmazza az 5 év/150000 km karbantartást.

3. Előírton felüli műszaki felszereltség: A Walter Autó KFT ajánlata tartalmaz előírton felüli felszereltséget

4. Fizetési feltételek: azonosak.

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása:

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Az ajánlatok értékelési szempontja: Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő

részszempontok és súlyszámok alapján (maximum 10 pont)

1. Ajánlati ár                                                                                                              60

2. Esztétikai és funkcionális tulajdonságok                                                            15

3. Az előírton felüli műszaki felszereltség                                                                15

4. Fizetési feltételek                                                                                                    10

Az elérhető maximális pontszámok:

1. Ajánlati ár                                                                                                              3-6

- a legalacsonyabb ár kapja a maximum pontot, a legmagasabb minimum 2,5 pontot.

2. Esztétikai és funkcionális tulajdonságok                                                            0-1,5

- a gépjármű esztétikai tulajdonságai, funkció megfelelőség (kényelem, színezés, külső megjelenés, belső kialakítás) a legmagasabb pontot a véleményezés alapján leginkább megfelelő kapja.

3. Az előírton felüli műszaki felszereltség                                                                0-1,5

- az előírt felszereltségen kívül, a gépjármű milyen műszaki felszereltséggel       bír

- legmagasabb pontot a műszakilag legjobban felszerelt gépjármű kapja.

4. Fizetési feltételek                                                                                                    0-1,0

- legkedvezőbb fizetési feltételre adható a legmagasabb pontszám

 

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: Walter Autó KFT 9400 Sopron, Pozsonyi u. 57-63.

Indok: összességében leg

Feltöltött dokumentumok

Rendezési terv


KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYE

www.gyoro.hu/upload/osszegzes-az-ajanlatok-elbiralasarol.pdf


Szálláshelyek

Gyóró Községi Önkormányzat közigazgatási területén nincs szálláshely.